KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD

Get Adobe Flash playerKancelaria Notarialna

Katarzyna Biewald - Notariusz

ul. Dąbrowskiego 18A

42-200 Częstochowa

Tel./fax 34 324 84 85 

Tel. 34 368 39 21  


e-mail: notariusz@biewald.pl

Witamy na stronie informacyjnej Kancelarii Notarialnej 

Zakres działań

W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawadowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Potrzebne dokumenty

Do dokonania jakiekolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarcznie kompletu odpowiednich dokumentów (osobiście, faxem, za pośrednictwem internetu), wystarczających do sporządzenia danej czynności. Dokumenty należy dostarczyć przed ustalonym terminem, co gwarantuje sprawną obsługę.

Czynności

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie